ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಲುರೊನೇಟ್ 1% ಪರಿಹಾರ

  • Sodium Hyaluronate 1% Solution

    ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಲುರೊನೇಟ್ 1% ಪರಿಹಾರ

    ಸೂಪರ್ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಲುರೊನೇಟ್ ಅಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ತೇವ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.