ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಲುರೊನೇಟ್

  • Food Grade  Sodium hyaluronate

    ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಲುರೊನೇಟ್

    ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 15 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಹದ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವಿಷಯವನ್ನು 100% ಗೆ ಮತ್ತು 30,50.60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ. , ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 65%, 45% ಮತ್ತು 65% ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಚರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಚರ್ಮವು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಇತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶದ ಇಳಿಕೆಯು ಸಂಧಿವಾತ, ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ, ನಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.